Noutăți

Procesul de pregătire a dosarului cu actele necesare pentru a obține autorizația de construire poate părea descurajator și greoi. Acest lucru este de înțeles, mai ales dacă este pentru prima dată când vrei să construiești o hală industrială. Însă, odată ce capeți o privire de ansamblu asupra documentelor și pașilor pe care îi ai de parcurs, poți anticipa demersul necesar și care sunt responsabilitățile fiecărei părți implicate.

Etapele obținerii autorizației de construire pentru o hală industrială
Autorizarea executării lucrărilor de construire este reglementată în baza Legii nr. 50/1991 cu completările ulterioare. Construcțiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, emisă în condițiile legii mai sus menționate și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor.

În plus, obținerea tuturor documentelor și avizelor de-a lungul procesului îți asigură faptul că nu vor exista probleme înainte de începerea construcției care să îți provoace întârzieri nedorite (suprafață neconstruibilă ca urmare a unor interdicții, servituți sau a unor zone de protecție a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiții de interes public ș.a.).

Etapa 1 – Obținerea Certificatului de urbanism de la Primărie
Procesul de obținere a autorizațiilor pentru noua ta hală industrială începe prin depunerea unei cereri pentru emiterea certificatului de urbanism. Acesta este un document prin care autoritățile locale sau județene fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării.

În același certificat sunt cuprinse și cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite de hala industrială construită în funcție de caracteristicile amplasamentului. Obținerea certificatului de urbanism nu îți și conferă dreptul de a construi. Acest drept îl obții doar în momentul în care s-a emis autorizația de construire.

Pentru a obține certificatul de urbanism trebuie să depui o documentație cu:

  1. cerere-tip, care să cuprindă elementele de identificare ale solicitantului și imobilului (localitate, număr cadastral și număr de carte funciară), precum și scopul solicitării actului;
  2. planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al județului;
  3. dovada de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

Certificatul de urbanism se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii de către primăria localității sau cea de sector (dacă locuiești în București) în care este amplasat terenul pe care vei realiza hala industrială.

Etapa 2 – Realizarea studiului geotehnic și ridicarea topografică
Odată ce ai obținut certificatul de urbanism, urmează realizarea unui studiu geotehnic și ridicare topografică pentru amplasamentul terenului pe care urmează să ridici noua hală industrială. Acest studiu relevă calitatea și caracteristicile terenului pe care se va realiza construcția. În acest fel, proiectantul obține informațiile de care are nevoie pentru a putea calcula și dimensiona fundația.

Etapa 3 – Proiectarea construcției
Ai ajuns la pasul mult așteptat! Aici urmează să pui pe hârtie împreună cu specialiști din domeniu toate datele legate de arhitectura halei (compartimentare, funcționalități). În această etapă poți deja să îți alegi partenerul care să îți realizeze construcția. La CONEDIL îți oferim servicii complete industriale, de la proiectare, la producție materiale, execuție și livrare hală industrială.

Etapa 4 – Obținerea avizelor
În această etapa trebuie să obții avizele și acordurile specificate prin Certificatul de Urbanism. Câteva dintre acestea sunt avizul de la Mediu, Electricitate, Apă și Canalizare, Gaze și Salubritate. În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament și/sau de importanța și complexitatea obiectivului de investiții și dacă prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente informații necesare autorizării, autoritatea emitentă îți poate solicita suplimentar documente precum plan urbanistic zonal ori de detaliu, studii de specialitate, expertize tehnice sau avize de la organisme competente pentru zonele în care s-a instituit un anumit regim de protecție sau de restricții de construire.

Etapa 5 – Depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construcție
Am ajuns în etapa finală a obținerii autorizației de construire. Aceasta este emisă doar la solicitarea titularului unui imobil – teren și/sau construcții – identificat prin număr cadastral, cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a terenului.

Dosarul complet se depune la Primărie și trebuie să conțină:

  • Cererea de emitere a autorizației de construire;
  • Certificatul de urbanism;
  • Proiectul de autorizare primit de la proiectanți;
  • Avizele menționate la punctul anterior, stabilite prin Certificatul de urbanism;
  • Actele de proprietate;
  • Dovada achitării taxelor legale.

Autorizația de construire are o valabilitate de cel mult 12 luni și se emite de către președintele consiliului județean, de primarul general al municipiului București sau de către primari. Valabilitatea acesteia se extinde pe toată durata execuției în momentul în care lucrările de construcție sunt începute. De reținut este faptul că proiectul de hală industrială trebuie ridicat conform proiectului tehnic realizat ulterior primirii autorizației.

Hală industrială de la A la Z
Construirea unei hale industriale este un proiect plin de oportunități de dezvoltare. Din acest motiv, ne dorim ca procesul de obținere a autorizației să nu îți dea bătăi de cap și să te descurajeze din a-ți duce la îndeplinire planurile. Echipa noastră îți pune la dispoziție întreaga expertiză și experiență pentru a obține avizele necesare și a finaliza într-un timp cât mai scurt întreaga hală industrială. Te invităm să soliciți o ofertă personalizată iar noi ne vom asigura că găsim cele mai bune soluții pentru cerințele tale.